Älvdalen

Ungdomarna är nu en maktfaktor

Dalanätverket för ungdomssamordning, har blivit en maktfaktor. Det rådde det stor enighet om, när projketet utvärderades vid en konferens i Tällberg. Och även om de statliga pengarna till det är slut, kommer inflytandet att fortsätta.

Projektet har drivits med pengar från statliga Ungdomsstyrelsen.

Jennifer Eggefalk har jobbar med ungdomsrådet i Älvdalen och tycker att projektet har varit toppen.

– Ja, absolut, betonar hon.

– Plötsligt fick vi ungdomar ett inflytande. Genom möten med politiker och andra har vi kunnat föra en öppen dialog på ett annat sätt än tidigare.

Herbert Halvarsson är kommunalråd i Älvdalen. Han håller med Jennifer Eggefalk.

– Visst har vi lyssnat på ungdomarna även tidigare, men vi har inte haft ett så tydligt forum för en dialog som nu.

Och Herbert Halvarsson slår fast:

– Ungdomarna är definitivt en maktfaktor idag och kommer så att vara även i fortsättning.

Cecilia Malm vid Region Dalarna är också övertygad om att den här verksamheten kommer att leva vidare.

– Ja, trots att vi inte längre får några statliga pengar för det, så kommer det absolut att fortsätta, säger hon.

Stefan Ubbesen
stefan.ubbesen@sr.se