G20-mötet avslutat utan klimatframsteg

G20-ländernas finansministrar avslutade sitt möte i Skottland i dag, men lyckades inte komma överens kring hur utvecklingsländernas minskning av koldioxidutsläpp ska finansieras. Sveriges finansminister Anders Borg är besviken men har inte helt gett upp hoppet om det ska bli klart till FN:s klimatmöte i Köpenhamn.

– Man kunde ha önskat att vi hade nått längre. Nu har vi 30 dagar på oss till Köpenhamn. De här diskussionerna kan slutföras när vi når till det stadium där det finns en politisk vilja, säger Anders Borg.

Kommer den att finnas då?

– Det är ju en svårare fråga. Det måste finnas en större flexibilitet från utvecklingsländerna. Vi måste se att även andra än Europa är tydliga med att man är beredda att tillföra nya substantiella resurser, det gäller ju inte minst amerikanerna. Men både från Indien och Kina och USA måste vi se rörelser för att vi ska kunna nå framåt.

Finansministrarna har också diskuterat hur man ska undvika, eller i varje fall försöka mildra, framtida kriser.

De har börjat arbetet med ett slags regelverk som världens regeringar bör följa när de sköter sina länders finanser. Och när det gäller den frågan var resultatet mer lyckat tycker Anders Borg.

– Här har vi kommit längre, det är alldeles tydligt.

Men ni är inte färdiga där heller?

– Nej, det återstår väldigt mycket tekniskt arbete. Det är ju ett omfattande projekt som ska föras i land. Men där har vi gjort de framsteg som man kunde vänta sig, säger finansminister Anders Borg.

Johan Prane, Saint Andrews
johan.prane@sr.se