Misstänkta pirater överlämnas till Kenya

Trots problem i Kenyas rättsväsende och rapporter om tortyr i landets fängelser har Sverige valt att lämna över de misstänkta somaliska pirater som i maj greps av svensk militär till Kenya för rättegång.

Det var  sju misstänkta pirater som greps i maj och i augusti inleddes rättegången mot dem.

Han säger att rättsprocessen mot piraterna fungerar dåligt och att det kan utvecklas till ett slags europeiskt Guantánamo, eftersom han tvivlar på att piraterna får en rättssäker behandling och rättegångarna drar ut på tiden.

Han säger att Avocats du Monde har fått uppgifter om att pirater har torterats i fängelserna.

Avocats du Monde är en ideell organisation som arbetar med advokatstöd i fattiga länder och den har organiserat försvaret för de flesta av de omkring 150 piraterna i rättegångarna.

Och Emmanuel Altit tror inte på en rättvis rättegång.

– Nej, det kenyanska systemet kan inte organisera rättegången. Trots EU-stöd till åklagarna finns det stora brister i rättssystemet vid inhämtandet av bevis och korruption, säger Emmanuel Altit.

Och det finns omfattande problem i både det kenyanska rättsväsendet, med bland annat långa väntetider och med fängelserna där det rapporterats om att det förekommer tortyr.

För att förhindra det har EU tecknat ett avtal med Kenya för att garantera rättssäkerheten för piraterna. Det svenska utrikesdepartementets presschef Anders Jörle, tror att det är tillräckligt. 

– Det är så att man har gjort ett särskilt avtal med Kenya och de innehåller åtaganden som sträcker sig över de här frågorna, där en rättvis rättegång och human behandling är grundpelare, säger Anders Jörle.

Men att upprätta särskilda avtal med en stat där det förekommer tortyr i fängelserna och där rättsväsendet inte fungerar som det ska kan inte garantera vissa fångars rättssäkerhet och en human behandling för vissa fångar i fängelserna, säger Madelaine Seidlitz, jurist hos Svenska Amnesty.

--  Generellt sett säger Amnesty att det inte är möjligt att ingå den typen av avtal eller garantier med en specifik stat angående enskilda individer, säger Madelaine Seidlitz.

Sigrid Ingesson, SR Kalmar
sigrid.ingesson@sr.se

Research: Niklas Skeppar, SR Kalmar
niklas.skeppar@sr.se