Frihetsberövad får ersättning

En 20-årig man som var frihetsberövad under nästan tre månader misstänkt för misshandel, får närmare 75 000 kronor i ersättning av Justitiekanslern.

Mannen dömdes av Linköpings tingsrätt till fängelse för grov misshandel i december i fjol, men han friades senare av Göta hovrätt.

JK har nu beslutat att 20-åringen är berättigad till ersättning för det lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för honom.