Förtur i vaccinationsköer kritiseras

Vissa landstingspolitiker och tjänstemän har fått ta vaccinet mot svininfluensan före allmänheten. Är det rimligt? Diskussion mellan Kerstin Westholm, landstingsdirektör Uppsala och Björn Eriksson, praktisk filosof.