Hemlösa utan bostad i Eskilstuna

På grund av oklara besked från Eskilstuna kommun har kyrkans härbärge för dom hemlösa stängts.
Gunnar Klingensjö, ordförande i kyrkorådet i Fors församling säger att kommunen förra året beslutade att bidraget till kyrkans härbärge skulle höjas till 250 000. Men eftersom beskedet endast kom muntligen kunde kyrkan inte lita på det och planera för längre öppethållande under sommaren. Hade kommunen varit snabbare hade kyrkans härbärge haft öppet minst 4 veckor längre och öppnat ett par veckor tidigare i september.