Venezuelas Chávez vill förbereda för krig

Venezuelas president Hugo Chávez uppmanade i ett radio- och tv-tal åt landets militär att "förbereda sig för krig".

Samtidigt manade Chávez befolkningen i Venezuela att göra sig beredda på att "försvara fosterlandet".

Yttrandena tolkas som att spänningen mellan grannländerna Venezuela och Colombia håller på att trappas upp.

Colombias president Alvaro Uribe lät efter Chavez tal meddela att landet överväger att vända sig till FN:s säkerhetsråd för hjälp mot det som uppfattas som krigshot från Venezuela.

Relationerna mellan länderna försämrades i somras då Colombia beslöt hyra ut sju militärbaser till USA som ett led i narkotikabekämpningen i regionen.