Lärarnas arbetstid kan bli stridsfråga

Organisationen Sveriges kommuner och landsting vill ändra lärarnas arbetstid till 40 timmars arbetsvecka. Men de båda lärarförbunden säger blankt nej.

Lärarförbunden tror att SKL på det här sättet kommer att öka deras arbetstid. De vill behålla 45-timmarsveckan, där tio timmar inte är bundna till arbetsplatsen. Arbetstidsfrågan kommer att bli viktig i avtalsrörelsen, och parterna står långt ifrån varandra.

– Många medlemmar har mellan 30 och 35 elever varje lektion i sina klassrum. När man ökar arbetstiden, vilket SKL vill, är det ytterligare en klass man får. En ämneslärare kan ha upp till 300 elever i veckan, och då kan man själv fundera på vilken kvalitet det ger, säger Metta Fjelkner, som är ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas arbetstidsfråga har länge varit en konflikt mellan arbetsgivaren Sveriges kommuner och landsting, SKL, och fackförbunden Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Fackförbunden vill ha kvar 45-timmarsveckan som de har i dag, och där lärarna under tio timmar inte är bundna till att vara på skolan, utan kan sköta elevsamtal och lektionsförberedelser var de vill.

SKL vill att lärarna ska arbeta 40 timmar i veckan, där varje arbetsledning på skolorna kommer överens med lärarna om hur den tiden ska läggas upp. Parterna står alltså ganska långt ifrån varandra.

– Den som inte kan förstå att en lärare måste förbereda lektioner för 300 elever i veckan ibland, eller för kanske 150 elever i veckan, den har aldrig varit i ett klassrum, säger Metta Fjelkner.

När det gäller lönenivån vill inte Metta Fjelkner säga hur stor löneökning fackförbunden anser vara rimlig. Ett krav som kommer att fastställas senare i november. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet vill se att centrala löneavtal tecknas.

SKL förespråkar däremot ett sifferlöst avtal på central nivå och sedan lokala avtal i kommunerna.

Metta Fjelkner anser att om fler ska vilja bli lärare i framtiden måste yrkets status höjas genom bättre arbetstider och högre löner.

– Våra medlemmar är väl medvetna om den finansiella krisen, men samtidigt är de väl medvetna om det stora ansvar vi som lärare har för att alla elever ska ges möjlighet att klara skolan. Missnöjet är stort, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Det nuvarande avtalet går ut den 31 mars nästa år.


Maria Turdén
maria.turden@sr.se