Regeringsförslag tar bort semesterdagar

Semesterdagar går förlorade om regeringens förslag om en ny förenklad semesterlag går igenom.
– Det drabbar långtidssjukskrivna och arbetsskadade hårdast, säger Chatrine Sellström, svetsare i Umeå, som efter en arbetsskada varit sjukskriven i många år.

Regeringen vill i sitt förslag ta bort ett intjänande år. Det betyder i praktiken att en långtidsjuk person kan förlora upp till 13 betalda semesterdagar. Är personen dessutom långtidssjukskriven på grund av arbetsskada innebär detta en förlust av 25 betalda semesterdagar.

Förlaget har fått kritik av bland annat LO (landsorganisationen i Sverige) som säger att på sikt riskerar alla att drabbas av försämringarna.

Den 25 november beräknas Arbetsmarknadsutskottets betänkande beslutas i riksdagen.

Förändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 april 2010.

Reporter Filippa Armstrong.

filippa.armstrong@sr.se