Lycksele

Bättre demensvård på gång

Demensvården i Lycksele ska bli bättre. Nu utbildas all personal för att få fasta rutiner med så kallade levnadsberättelser. Det är ett sätt att ta hand om de demenssjuka på ett mer personligt sätt och hitta lösningar som dämpar ångest och oro.

Sjuksköterskan Maria Mörtzell i kommunens nybildade demensteam säger att även om vårdtagaren inte minns att personalen varit där har en bra stund ett stort värde för att den demenssjuke ska känna sig bättre. Levnadsberättelsen är ett dokument som anhöriga ska fylla i och det innehåller uppgifter om vad som har varit viktigt i vårdtagarens liv.

Personalen kan förstå mer och gör man inte det kan man gå till levnadsberättelsen och söka förklaringar till vad den sjuke tänker på. Arbetsterapeuten Inger Selin jobbar med dementa och nu när hon ingår i demensteamet säger att hon fått tränga djupare i kunskap om demens.

Reporter Örjan Holmberg.

orjan.holmberg@sr.se