Skövde

Feta får köa till operation

Kärnsjukhuset i Skövde klarar inte vårdgarantin för sina fetmapatienter. Istället för tre månader får de vänta ett år på magsäcksoperation.

Mikael Karlsson från Skara skulle fått en tid för operation i mars 2009, men nu ser det ut som om operationen kommer skjutas fram ännu en gång.

– Jag har väntat sedan november 2008 och det har bara skjutits fram hela tiden. Det jänns inte bra eftersom jag hade drömt om attfår opereras innan sommaren 2009.

Nu hoppas Mikael Karlsson på att i alla fall få göra sin operation till nästa sommar, alltså 18 månader efter hans första kontakt med vården.

Vi blir fetare
Enligt vårdgarantin skulle han bara behövt vänta i tre månader. Men Kärnsjukhuset i Skövde får ständigt fler patienter som vill genomgå magsäcksoperation. Dels för att Skaraborgarna blir allt fetare, och dels för att det nya sättet att operera, så kallad gastrisk bypass, är effektivare och gör att patienten mår bättre efter ingreppet än tidigare.

Mikael Karlsson är en av just nu 311 fetmapatienter som väntar på att få opereras.

– Även om vi opererat och behandlat fler patienter med hjälp av andra landting är det fler som väntar i år än i fjol, berättar kirurgichefen på Skaraborgs sjukhus, Marga Brisman.

– Vi uppefyller inte vårdgarantin men hoppas att kunna operera fler nästa år. Det kommer bli bättre men inte ens nästa år kommer vi klara garantin.

Elias Vänerlöv
elias.vanerlov@sr.se