Andelen kvinnor i LKAB har minskat

På ett år har LKAB minskat antalet helårsarbeten med 436 personer. Och det är extra tydligt bland kvinnorna där var sjätte helårsarbete har försvunnit.

Antalet arbetstimmar totalt inom LKAB har minskat med tio procent sen förra året. Och bland kvinnorna har timmarna minskat med hela 17 procent eller 100 helårsanställda.

Anledningen till minskningen är enligt personaldirektör Grete Solvang Stoltz att företaget dragit ned på visstidsanställda under lågkonjunkturen och samtidigt jobbat mindre övertid.

Anledningen till att neddragningen påverkat kvinnorna extra mycket är enligt henne att gruvföretaget har en satsning på att ta in just kvinnor när de nyanställer.

– Och därmed har vi en hög andel kvinnor bland de visstidsanställda. Och under den här perioden när vi har färre visstidsanställda får det förstås en effekt på totalsiffran, säger hon.

Det här betyder att andelen kvinnor inom gruvföretaget har minskat från 14 till 13 procent.

Hur ser du på att ni halkat ner i andelen anställda kvinnor?

– Jag ser det som att vi har varit genom en lågkonjunktur, att det här är en tillfällig nedgång och att vi kommer att öka andelen kvinnor igen.

Hur?

– Genom att nyttja varje tillfälle när vi ska nyrekrytera till att öka andelen kvinnor, till exempel när vi har pensionsavgångar, säger Grete Solvang Stoltz.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se