SÖRMLAND

Ingen utökad ersättning för sjukresor

Föräldrar till svårt sjuka barn kommer även i fortsättningen bara få ersättning för den ena förälderns resekostnader. Landstingspolitikerna i ansvarig nämnd säger nej till Hjärtebarnsföreningens krav att båda föräldrarna ska få reseersättning när de reser till en klinik med sitt barn.

Om samtliga barn som har svåra sjukdomar skulle beviljas två medföljande föräldrar vid sjukresor, skulle det innebära en merkostnad för landstinget på minst en halv miljon om året, enligt tjänstemännen, och politikerna menar att det är svårt att prioritera mellan olika patientgrupper.

I vissa undantagsfall kan båda föräldrarna redan idag få ersättning, men då måste man göra en medicinsk bedömning. Nämndpolitikerna föreslår att landstingsstyrelsen inför tydligare riktlinjer för de läkare, som ska avgöra om barnet behöver båda sina föräldrar med sig.