Siken på väg att försvinna

Den populära matfisken sik håller på att bli allt ovanligare hos fiskhandlarna. På 1980-talet kunde yrkesfiskarna få fångster uppemot 3000 ton per år i Bottniska viken, i dag stannar fångsterna vid några få tio-tal ton per år.

Fiskhandlaren Eva Wahlström från Utvalnäs utanför Gävle har ingen sik att erbjuda och det är mer regel än undantag, konstaterar hon:

- Just i år är det hemskt dålig tillgång på sik. Jag misstänker att det mesta av siken går åt som sälmat.

Bernt Moberg, Naturbevakare och fiskeskribenthar har följt Testeboåns liv noggrant under de senaste 30 åren och konstaterar att så här dåligt med sik har det aldrig varit förr. Det är oroande och exakt vad sikens nedgång beror på är svårt att veta, säger han. Därför efterlyser nu Bernt Moberg mer forskning inom området.

- Alla forskningsresurser har inriktats mot lax. Därför saknas det idag kunskap om just siken, säger han.


Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se