Måndag 9 november

Sverige - världens bästa kompromiss?


Vad har Berlinmurens fall inneburit för vår bild av Sverige mitt mellan öst och väst? Jasenko Selimović, tjänstledig radioteaterchef på SR och kandiderande riksdagsledamot för Folkpartiet, menar att vi i Sverige har haft svårt att förstå vad det egentligen innebär, och att vår gamla invanda mittenposition inte längre finns.

Theresa Benér har besökt symposiet "After the Fall" på det Kongelige Teater i Köpenhamn.

Murens fall har inneburit nya möjligheter inte minst för teatergrupper i det forna Östeuropa.