"Östeuropa finns kvar"

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i statsvetenskap och vältalighet vid Uppsala universitet, menar att det fortfarande, 20 år senare, finns en uppdelning mellan öst- och västeuropa.