Ledningsdragning i Visby och Slite

Gotlands kommun skall bygga ut sina vatten- och avloppsledningar, bland annat till kasernområdet på P 18 där kommunen snart flyttar in och i ett område norr om Sju strömmar i Slite. Men länsstyrelsen vill först undersöka områdena, så att inte några fornfynd skadas.

På P 18-området har det tidigare gjorts lösa fynd som spjutspetsar och yxor, men man har inte med säkerhet kunnat peka ut den exakta platsen.

Vid Sju strömmar finns en cirka 160 meter lång stensträng som kommer att beröras. Här kan länsstyrelsen acceptera att den del av stensträngen som berörs av ledningarna får tas bort, eftersom den medför ett hinder som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse.

Båda besluten kan överklagas till länsrätten.