Ja till infrastrukturpaket

Idag sade även landstinget i Halland ja till det västsvenska infrastrukturpaketet och vägtullar som ska finansiera en del av den.

Paketet innehåller bland annat bygge av Västlänken, Marieholmstunneln och kollektivtrafiksatsningar i K2020.

Därmed har alla parter godkänt finansieringen av infrastrukturpaketet.