Apoteksutförsäljningen

Riskkapitalbolag bakom de stora köpen

I dag blev det klart vilka som köper apoteken. Många av de stora riskkapitalbolagen kommer att bli apoteksägare.

Investor Growth Capital köper tillsammans med Priveq Investment det minsta klustret av apotek, de som finns på landets sjukhus, och kommer där att driva företaget Vårdapoteket i Norden AB.

Jakob Lindberg på Investor ser stora möjligheter.

– Du har både patienter och anhöriga och sjukvårdspersonal. Det är ju i botten i dag endast ett apotek för de patienter som skrivs ut från sjukhuset. Där tror vi att man kan göra ganska mycket. Det andra är naturligtvis de möjligheter man har att samarbeta med hälso- och sjukvårdssystemet, allt ifrån äldreboendet i kommunen till sjukhuset, och att hjälpa till både med farmaceutiska tjänster och med läkemedelsförsörjningen.

Nu köper ni lilla klustret. Hur mycket större ser ni att ni skulle kunna bli i Sverige?

– Vi hoppas ju att vi ska bli jättestora, men det får framtiden utvisa, säger Jakob Lindberg.

Flest apotek köps av riskkapitalbolaget Altor, 208 stycken. Altor räknar med att öppna ett hundratal nya apotek under de kommande fem åren, allt under namnet Apoteket Hjärtat.

Ett av de apotek som kommer att tillhöra Hjärtat ligger på Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm. Där var det pressträff i dag.

– Huvudfokus de närmaste fem åren är att utveckla det här i hela Sverige, säger Fredrik Strömholm, partner på Altor.

Ni är ändå ett riskkapitalbolag. Hur långsiktiga är ni i den här affären?

– Typiskt sett kanske vi har ett perspektiv på mellan fyra och sju år. Jag tror att det här är en investering som snarare är längre än kortare. Vi har inget hårt måldatum mellan jag skulle tro att det är minst fem år.

Med en exit i form av försäljning eller med en exit i form av börsnotering?

– Jag tror att om det här utvecklas som vi hoppas kommer vi att ha bägge möjligheterna, säger Fredrik Strömholm.

Louise Andrén Meiton
louise.andren.meiton@sr.se