Jämthundar hjälp för diabetesforskare

Studier av Jämthundar kan avslöja orsaker till graviditetsdiabetes. Det visar en avhandling som gjorts av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Jämthunden är en ras som oftast drabbas av diabetes, och huvudelen av de drabbade är tikar. Studien som gjorts visar att deras diabetestyp påminner om graviditetsdiabetes hos kvinnor och Jämthunden tycks vara idealisk som modelldjur

Hundens diabetes ger samma symtom som människans - till exempel ökad törst, ökad urinmängd och avmagring - och även hos hundar finns olika typer av diabetes. Prover från friska och diabetessjuka jämthundar undersöks nu i en stor genetisk studie som förhoppningsvis kommer att öka kunskapen om den genetiska bakgrunden till graviditetsdiabetes.