Många anmälningar till O-ringen

O-Ringen i orientering, som varje sommar lockar ca 20 000 besökare,och som nästa sommar arrangeras i Örebro har nu slutfört den första anmälningsperioden. Efter en seg start under hösten i finanskrisens spår har anmälningarna tagit fart ordentligt, enligt arrangörerna. Den första november fanns 4574 anmälda deltagare, vilket är en ökning med drygt 5% gentemot samma period året innan.

O-Ringen arrangeras 24-30 juli 2010 i Örebro med O-Ringenstaden placerad på Ladugårdsängen.