Medier

Vad säger man i Kina om murens fall?

Just nu är ju 20-års minnet av murens fall något som varje tidning, radioprogram och tvkanal uppmärksammar - i alla fall i Europa där betydelsen varit som störst. Men hur ser det kommunistiska Kina på murens fall? Ser de det som ett historiskt angrepp på kommunismen - eller ger de murens försvinnande andra betydelser? Hur värderar de 1989 års händelse?

Göran Sommardal rapporterar från Peking.