Hatten av för Hattstugan

Demensboendet Hattstugan i När får 2009 års värdegrundspris. Priset delas ut vid en ceremoni under "äldreomsorgsdagarna" i Stockholm (10/11) av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Jane Lindell Ljunggren på Hattstugan kände idel stolthet när hon fick veta att de fått priset.

Reporter Katarina.Hedstrom@sr.se