Ny skrotningspremie föreslås

Nu finns ett nytt förslag till hur skrotningspremien ska se ut, dvs vad bilägaren får av staten när denne skrotar bilen.
Enligt ett förslag ska skrotningspremien vara 700 kronor om bilen är högst 7 år gammal, 1200 om bilen är mer än sju år och 1700 om bilen är mer än 16 år gammal. Bakgrunden är att allt fler bilägare anser att det olönsamt att lämna bilen till skrotning eftersom det ofta kostar mer än premien vad ger. Som Sveriges Radio Sörmland rapporterat tidigare har många bilar därför lämnats i naturen runt om i Sörmland, eller har övergivits på parkeringsplatser. Regerigen ska fatta beslut om den nya skrotninsgpremien inom kort.