Trafik

Nya skyltar för fartgränser

I morgon blir en riktig omskyltningsdag. Hela 1 660 mil riks- och länsvägar i hela landet får höjda eller sänkta hastighetsgränser.

De flesta gränserna sänks.

Förändringarna gör inte att polisen kommer att ändra sin övervakningsstrategi.

Men polisen bjöds tidigt in av Vägverket och informerades om förändringarna, men hade inte så mycket att anmärka på.

– Vi har bland annat tittat på vägbredd och vägren och utifrån det bestämt om sänkning eller höjning av fartgränsen. Det blir mycket sänkningar från 90 till 80, säger Bengt Karlsson, chef för trafikpolisen i Västra Götaland till TT.

På cirka 110 mil väg, med bra trafiksäkerhet och som är viktiga för näringslivets transporter, har hastighetsgränserna kunnat höjas från 70 till 80 kilometer i timmen.

Vägverket räknar med att 11 personer färre kommer att dödas och 34 färre skadas samt att koldioxidutsläppen minskar med 29 000 ton.