Finansiärer hotar lämna ryskt reningsverk

Det planerade bygget av ett reningsverk i den ryska enklaven Kaliningrad riskerar att haverera.

Vattenreningsprojekt i Kaliningrad riskerar att gå om intet, finansiärerna hotar dra sig ur

Projektet är ett av de viktigaste i Östersjöarbetet, men det har skötts så dåligt att flera finansiärer hotar att dra sig ur. I dag reser miljöminister Andreas Carlgren till Moskva för att få besked från den ryske miljöministern Yuri Trutnev.

– Jag vill ha klart besked att man verkligen kommer att trycka gasen i botten för att bygget ska komma igång, att det finns leverantörer och byggare som vi vet klarar detta och att det finns en tidsplan så att vi vet när det är färdigt, säger Andreas Carlgren.

Den europeiska utvecklingsbanken, EBRD, har underkänt upphandlingen i projektet. De ryska myndigheterna ville ge uppdraget till ett företag som bygger broar, men inte har någon kompetens för att bygga reningsverk. 

EBRD tror inte att det företaget skulle klara bygget. Om inte de ryska myndigheterna rättar sig efter de regler som gäller för lånen före den sista november hotar flera av finansiärerna, bland andra Sida, att dra sig ur projektet.

– De har gett den signalen och jag har också uppfattat att de på den ryska sidan tar det på stort allvar. Nu utgår jag ifrån att det här går att lösa, säger Andreas Carlgren.

Hur stor tror du att risken är att för att finansiärerna drar sig undan?

– Jag vill inte spekulera i det nu, utan är helt och hållet inriktad på att vi ska kunna lösa detta. Vår finansiering förutsätter naturligtvis att vi har helt klara förhållanden på den ryska sidan, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Bygget av reningsverket i Kaliningrad beslutades av de ryska myndigheterna för tio år sedan och fortfarande finns inget reningsverk på grund av strul och misstag i arbetet.

I dag går orenat toalettavfall från en halv miljon invånare ut i Östersjön. Projektet har pekats ut som ett av de viktigaste i aktionsplanen för Östersjön. 

– Den forsforrening som man skulle kunna åstadkomma motsvarar en större rening av Östersjön än om vi skulle nå noll-utsläpp i Sverige, säger Andreas Carlgren.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se