Allt fler unga använder Cannabis

Användanden av Cannabis ökar bland unga för första gången på många år. Och risken att få psykiska sjukdomar av att röka cannabis är större än forskare hittills trott, det visar en rapport som Folkhälsoinstitutet presenterar idag.

Natascha är 18 år och hon har rökt mycket men nu har hon slutat med det.

– Jag provade första gången när jag var 14, sedan så fortsatte jag med det och slutade för ett år sedan. Man är nog lite nyfiken, det finns ju överallt och folk pratar om det.

Vad fick dig att sluta använda det då?

– Allstå, jag mår ju bara när jag är hög, men känslan när man inte är det är värre, säger 18-åriga Natascha.

För Torgny Söderberg, chef på ungdomssektionen på länskriminalpolisen i Stockholm är det ingen överraskning att många unga i länet röker Cannabis.

– Det är väldigt vanligt, vi ser väldigt mycket Cannabis hos ungdomar och hos dem som vi ingriper mot. Vi jobbar mot ungdomar mellan 15 och 25 år, säger Söderberg, chef på ungdomssektionen på länskriminalpolisen i Stockholm

Enligt skolundersökningar så har användandet av Cannabis bland unga minskat varje år, ända till 2007. Då kunde man istället se en ökning i Stockholm och året efter såg man en liknande ökning i hela landet. Nils Stenström, enhetschef på avdelningen för drogprevention på Statens folkhälsoinstitut tycker att det är oroande.

– Det är klart, att så fort utvecklingen går åt fel håll, då kan man ju känna oro, säger Nils Stenström.

Och risken att få psykiska sjukdomar av att röka Cannabis är större än forskare hittills trott, det visar en rapport som Folkhälsoinstitutet presenterar idag. Cannabisrökning kan också leda till sämre inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet. Och just tonåringar är en extra utsatt grupp.

– Det är därför att hjärnan fortfarande är under utveckling och den utvecklingen riskerar man att försena eller skada, säger Nils Stenström, enhetschef på avdelningen för drogprevention på Folkhälsoinstitutet.

Cissy Avrin
cissy.avrin@sr.se

Johanna Sjöqvist
johanna.sjoqvist@sr.se