Tusentals postlådor kan tvingas skrotas

Efter den hårda kritiken från många rörelsehindrade kommer nu Posten att ta fram en ny brevlåda som ska kunna användas av alla.

3 700 postlådor som under året satts upp över hela Sverige kan komma att skrotas.

– Det här är en seger, inte bara för oss funktionshindrade, utan för hela samhället, säger Ingela Eriksson på DHR i Sundsvall-Timrå. 

Posten lyssnade på kritiken från de rörelsehindrade och ska nu ta fram en ny brevlåda som ska bli tillgänglig för alla. Det bestämdes i ett möte tillsammans med handikapporganisationen DHR i slutet av förra veckan.

– Det har varit många som haft synpunkter på den här postlådan. Främst då inkastets höjd, säger Per Ljungberg presschef på Posten. Vi sätter oss nu ner tillsammans med DHR för att se hur vi kan lösa det här, säger han.

Postlådorna konstruerades för att brevbärarnas arbetsmiljö skulle bli bättre men det skedde på bekostnad av de rörelsehindrade. Kritiken gällde att lådorna sattes så högt att funktionshindrade, främst personer i rullstol, hade svårt att nå upp till inkastet och posta sina brev.

Men också att Posten inte lyssnat på de funktionshindrade som varit med i utvecklingsarbetet. Det har gjort att arbetet måste göras om. En ny mer tillgänglig låda ska tas fram.

– Det är det som är målsättningen, säger Per Ljungberg på Posten.

Posten kan i dagsläget inte säga när de nya lådorna kan börja sättas upp och de vill inte tala om vad de 4 000 otillgängliga postlådorna i Sverige har kostat. Men det är lådor som nu med stor sannolikhet måste tas ner igen.

– Vi hoppas att andra nu ser Postens nya lärpengar. Det kostar så lite om man gör rätt från början, säger rörelsehindrade Ingela Eriksson på DHR Sundsvall-Timrå.

Christer Suneson
christer.suneson@sr.se