Surahammar

Globals lokaler har gjorts om

Kammarrätten menar att boendet Globals lokaler inte passar för verksamheten, eftersom  personalen inte kan ha en tillräcklig tillsyn av ungdomarna. Men enligt Surahammars kommun har lokalerna redan byggts om.

Förra året beslutade länsstyrelsen att boendet måste flytta för att de ansåg lokalerna olämpliga. Bland annat för att personalen inte kunde ha tillräcklig överblick eftersom boendet inrymdes i sex lägenheter i två olika trappuppgångar.

Surahammars kommun överklagade till länsrätten som gick på kommunens linje och godkände lokalerna. Länsstyrelsen gick vidare till kammarrätten som nu underkänner utrymmena och upphäver länsrättens dom efter att också Socialstyrelsen sagt sitt.

Men socialdemokraten och socialnämndens ordförande Anders Rydell säger att kommunen numera har byggt om flyktingboendet som nu bara finns i en trappuppgång där fyra asylsökande ungdomar bor i tre lägenheter med en gemensam ingång.

– Nu har vi byggt om där uppe så nu har vi allt i enlighet som vi ska ha tycker vi, säger Anders Rydell (S).

De ungdomar som fått asyl bor inte längre i den andra trappuppgången utan är placerade i familjehem, enligt Anders Rydell.

På frågan om han anser att kammarrättens dom är felaktig säger han att domstolen inte känner till ombyggnationen eftersom kommunen inte fått komma till tals om det i kammarrätten.

Senast den 31 augusti nästa år måste Surahammars kommun ha skaffat fram nya lokaler enligt kammarrätten. Men Anders Rydell vill inte ge några kommentarer på det.

Hur kommunen ska agera utifrån kammarrättens beslut kommer att diskuteras när socialnämndens arbetsutskott sammmanträder i dag på förmiddagen, hälsar han.

Annika Nordin
nyheterna.vstm@sr.se