sverige

Glesbygdsbor mer sjuka än stadsbor

Människor som lever i små kommuner i glesbygden har sämre hälsa än de som bor i större kommuner. Det visar en studie som uppmärksammades på en konferens i Östersund igår, där små kommuner vill hitta nya sätt att samarbeta om folkhälsa.

Låg utbildningsnivå, arbetslöshet, kost- och motionsvanor är några faktorer som påverkar folkhälsan negatvit i glesbygden. Under 2007 och 2008 har Statens folkhälsoinstitut drivit ett projekt för att utveckla folkhälsoarbetet i små kommuner.

Tio kommuner har medverkat: Bräcke, Gullspång, Hjo, Jokkmokk, Karlsborg, Ragunda, Tanum, Töreboda, Ydre och Åsele. Utgångspunkten för projektet var att hitta vad som är speciellt för små kommuner med glesa strukturer, utgå från behoven men också att lokalisera resurserna. Konferensen i Östersund arrangeras i samarbete mellan Folkhälsoinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.