Kusmark

Nedläggningshot lockade till möte

Ett 20- tal inbjudna politiker och drygt 200 åhörare besökte ett offentligt möte i Kusmark där framtiden för byns nedläggningshotade skola diskuterades. Enligt ett tjänstemannaförslag är Kusmarksskolan en av Skellefteå kommuns skolor som bör läggas ner när elevunderlaget sjunker.

Under mötet presenterade byborna statistik som visar på ett stabilt elevunderlag för Kusmarksskolan de närmaste åren.

Barn och grundskolenämndens ordförande, Maria Marklund (S), menar att kommunen har aktuellare siffror som visar på ett vikande elevunderlag.