Säffleoperan ombildas till aktiebolag

Säffleoperan kommer att ombildas till aktiebolag. Nu är det Säffle kommun som är huvudman för operan, men i budgetarbetet inför år 2010 hade kulturnämnden svårt att avsätta pengar till verksamheten, det skriver Säffle-Tidningen idag.

På ett medlemsmöte ställde sig medlemmarna därför bakom förslaget att ombildas till aktiebolag. Det innebär att Säffleoperan i framtiden kommer att äga sin egen produktion.