Miljö

Eka bygger skyddsvall

Kemiföretaget Eka Chemicals i Bohus utanför Kungälv, ska bygga en skyddsbarriär runt hela sitt område, så att inte giftiga dioxiner och kvicksilver släpps ut i Göta älv.

Älven är dricksvattentäkt för delar Göteborgsregionen, med intag en bit söder om fabriken.

Beslut om vallen framgår av en deldom från miljödomstolen i Vänersborg. I dag finns skyddsbarriär runt de södra delarna av fabriksområdet. Nu ska hela området vallas in. Det uppger Göteborgs-Posten.