Lycksele

Bättre men ändå minus

Lycksele kommuns ekonomi har blivit något bättre på grund av nedskärningar av verksamheten.

Den senaste prognosen för 2009 pekar på ett underskott på sju miljoner kronor vilket till största delen beror på minskade skatteintäkter. Även nästa år väntar nedskärningar eftersom behoven är större än vad budgeten tillåter.