arboga

Förslag till utökade ekonomiska ramar

Utöka den ekonomiska ramen för socialnämnden i Arboga nästa år med 2,7 miljoner kronor för att täcka de ökade kostnaderna orsakade av bland annat arbetslöshet. Det vill kommunstyrelsen.

Dessutom vill de att barn och utbildningsnämndens ram ökas med 300 000 kronor för att förstärka resurserna för arbete med barn och ungas hälsa i Arboga.

Slutgiltigt beslut tas i fullmäktige senare i höst.

Michael Gawell
nyheterna.vstm@sr.se