VÄSTERNORRLAND

Nej till regioner

Kammarkollegiet säger nej till att i nuläget bilda regioner i Norrland och Svealand.

– Vi har yttrat oss till regeringen och sagt att vi inte tycker det ska bildas regionkommuner i Svealand och Norrland för närvarande utifrån det material som finns, säger Birgitta Nordenfelt, advokatfiskal vid Kammerkollegiet till Sveriges Radio Västernorrland.

De fyra landstingen i Norrland har tidigare ansökt hos regeringen om att få gå samman till en eller två regioner. Kollegiets yttrande lämnas idag till regeringen som beslutar i frågan.

Finns inte tillräckligt med information
Enligt Birgitta Nordenfelt vid Kammerkollegiet säger de nej till regioner på grund av att de anser att det inte finns tillräckligt med information till grund för att fatta ett beslut. 

– Den geografiska avgränsningen måste vara klar, vi tycker att den har varit oklar, säger Nordenfelt.

Problem med Västernorrland
– Det finns en särskild problematik i Västernorrland i och med att arbetsmarknadsregionen eventuellt kan delas med en regionbildning, säger Birgitta Nordenfelt.

Elvy Söderström (S), kommunalråd i Örnsköldsvik förstår att oenigheten i Västernorrland har bidragit till Kammarkollegiets slutsatser. Men hon ser också rapporten som en känga till regeringen:
– Regeringen måste regera på den här punkten, säger hon.

Politiker håller med Kammarkollegiet
– Jag tycker att det är jättebra att man inte förordar någon regionbildning under de förutsättningar som råder i Norrland, eftersom man är oense och man vet inte riktigt vilka regioner det skall vara, säger Anders Gävert (M) kommunalråd i Härnösand.

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se