Murarna som består

Berlinmuren föll ännu en gång på sin 20 års dag i ett regningt och kallt Berlin.

Men på många håll i världen står murarna kvar. Häng med P4 Extra världen runt och ta en titt på murarna som fortfarande står.

Muren på västbanken är en av tolv mer eller mindre bortglömda barriärer som fortfarande skiljer folk åt i modern tid.

Muren i Belfast, Koreabarriären, muren mellan USA och Mexico är några andra exempel.

Fredsmuren

I Belfast står det en mur sedan 1969 .Muren består av en serie barriärer som är upp till flera kilometer långa och byggda för att skilja katolska och protestantiska områden i Belfast, Derry och övriga Nordirland. Muren byggdes med avsikt att minska våldet mellan folkgrupperna - därav namnet Fredsmuren.

Muren på Västbanken

Betong, diken, stängsel, taggtråd, elektroniska staket och militärvägar. Sedan 2002 separeras staden Israel i två delar med hjälp av en kombination av element.

Muren är på sina ställen åtta meter hög i ren betong och närmare 40 kilometer lång. 

750 kilometer utgörs av andra typer av barriär. Israel började bygga muren 2002 - anledningen sas vara av säkerhetsskäl för att förhindra en fortsatt utveckling av den våg av terroristattacker, som drabbade landet. Byggandet pågår fortfarande trots att muren är utdömd av säkerhetsdomstolen i Haag sedan 2004. 

Muren på Cypern

I staden Nicosia på Cypern kan man fortfarande beskåda den mur som skilde grekcyprioter, turkcyprioter och turkar åt. Numera kan man passera.  Muren uppfördes 1974 och öppnades 2008.

Korea

Muren uppfördes under kriget mellan Nord och Sydkorea 1953 och står ännu i dag på sin plats.

Irak, Bagdad

Muren i centrala Bagdad i Irak uppfördes 2003 av USA för att skydda befolkningen mot terrorister.

Kinesiska muren

Muren som det ryktas om att den syns från månen står kvar sedan 221 år före Kristus. Muren förlorade sin politiska betydelse 1644 och är i dag ett välbesökt turistmål.