Regionfrågan

Bakslag för Region Svealand

Oenigheten mellan kommuner och landsting ser ut att stoppa bildandet av regionkommuner i Svealand, åtminstone för tillfället.

Enligt de ursprungliga planerna skulle Region Svealand omfatta sju landsting, men i ansökan till statliga Kammarkollegiet återstod bara tre; Dalarna, Gävleborg och Uppsala.

Kammarkollegiet anser att det inte går att ändra den nuvarande indelningen så länge som det inte finns någon geografisk enighet. Man vill nu att det här med nya regionindelningar utreds ytterligare.

Anders Ahlgren (c), ordförande för Region Dalarna, tror att det trots allt blir en region med ett antal Svealandslän - Dalarna, Gävelborg, Uppsala och Örebro - så småningom.

- Jag tror att det är klart till 2015, säger han.

dalanytt@sr.se