Malung

Sveriges bästa äldreomsorg

Malung-Sälen har den bästa äldreomsorgen av landets 290 kommuner enligt en ranking som Sveriges Kommuner och Landsting SKL gjort.

En rad faktorer har vägts samman av SKL: bl a information, mat, social samvaro, aktiviteter och personalens utbildning.

Det är alltså Malung-Sälen som har fått det högsta sammanlagda betyget. Efter Malung-Sälen kommer Ödeshög i Östergötland och Gnosjö i Småland.