"Too Posh to push"

Ett uttyck efter Victoria Beckhams val av kejsarsnitt av rent kosmetiska skäl. Antalet gravida som väljer planerat kejsarsnitt av förlossningsrädsla eller andra skäl fortsätter att öka. Även de akuta kejsarsnitten har blivit fler. Ska alla kvinnor som önskar få sina kejsarsnitt beviljade? Eller ska sjukvården försöka hålla nere antalet snitt? Vi sändernder direkt från en barnmorskekonferens i Kista. Ingegerd Hildingsson, barnmorska, Lars Ladfors, förlossningsläkare medverkar bland annat.  16-timmen