hagfors/Munkfors

Räddningstjänstsamarbetet upphör

Räddningstjänstsamarbetet mellan Hagfors och Munkfors kommer troligen att upphöra under nästa år. Klarälvdalens räddningstjänstförbund har funnits i tio år men på grund av ekonomin har man inte råd att ha en egen organisation.

Kommunerna är överens om en avveckling, det säger Jan Bohlin, ordförande i förbundsdirektionen.

– Vi är för små för att kunna erbjuda en bra service nivå till ett vettigt pris, säger Jan Bohlin.

Bidragen till förbundet utgår från den folkmängd kommunerna har. Hagfors kommun betalar idag 9,5 miljoner kronor/år, Munkfors kommun 4,5 miljoner kronor/år. Landstinget ger varje år tre miljoner kronor varje år till ambulansverksamheten i Munkfors.

Enligt Jan Bohlin räcker inte pengarna förbundet ska ha råd att ha en organisation i egen regi som uppfyller lagens krav. I Hagfors kommer i fortsättningen räddningstjänsten att ingå i kommunens förvaltning.

I direktionen för Klarälvdalens räddningstjänstförbund sitter representanter från både Hagfors och Munkfors kommuner och samtliga ledamöter står bakom förslaget om att avveckla samarbetet. Det definitiva beslutet tas av kommunfullmäktige i Hagfors och Munkfors.