Bättre trivsel efter privatisering

Privatiseringen av tre vårdcentraler i Örebro län har gett läkarna bättre arbetsvillkor, det tycker flera av de läkare som vi har pratat med. Mohammad Zahir och Luis Echenique trivs bättre nu än när vårdcentralen drevs av landstinget.

- Det är mycket bättre på det viset att man diskuterar inte saker i dagar och veckor, utan man beslutar om en förändring och så gör man den nästa dag och ser hur den fungerar, säger Mohammad Zahir som jobbar på den privata vårdcentralen i Vivalla.

- Jag har jobbat inom landstinget i ganska många år och sedan när Kvalita (det företag som tog över vårdcentralen i Haga och Lekeberg) kom fanns det möjlighet att ha lite flexibilitet i arbetstiden, så det var därför egentligen som jag bytte arbetsplats, säger Luis Echenique på haga vårdcentral.

Båda har de bytt från att jobba på en landstingsdriven vårdcentral här i länet, till att jobba på en som drivs av ett privat vårdbolag. Och även om båda betonar att patientarbetet är samma, och görs på samma sätt, så tycker de alltså att bytet gett dem en bättre arbetssituation.

Men att de privata företagen varit bättre på att locka läkare till de här vårdcentralerna än vad landstinget var, är inget underkännande för landstinget som arbetsgivare. Det tycker i alla fall den ansvariga politikern - socialdemokraten Håkan Bergman:

- Väldigt många av våra vårdcentraler fungerar precis som de här entreprenaderna: bra och stabilt, med kontinuitet och god tillgänglighet, säger Håkan Bergman.

- Det finns säkert saker som de privata kan lära av våra vårdcentraler och omvänt, men ibland kan det vara lättare för en liten aktör att knyta kontakter och hitta former, göra överenskommelser om arbetstider som det kan vara svårare för en stor aktör som primärvården i sin helhet att göra, fortsätter Håkan Bergman.

Som vi berättat tidigare satsar landstinget mer pengar på de här tre vårdcentralerna efter privatiseringen. Sammanlagt ungefär åtta miljoner mer, varje år.

Om de pengarna går till högre läkarlöner är svårt att göra någon rättvis jämförelse av - att byta jobb är ju ofta ett sätt att höja lönen. Och Ingrid Johansson som själv jobbar som läkare på den privatdrivna vårdcentralen i Fjugesta pekar på att det för hennes yrkesgrupp finns mer än högre lön som lockar.

- Jag tror att man som distriktsläkare är individualist. Man sitter ju själv med patienter hela tiden och då är det viktigt att den gemensamma tid man har med andra leder framåt. Att man kan ta beslut och att de lyssnar på oss, säger Ingrid Johansson, distriktsläkare på Lekebergs vårdcentral.

Gabriel Stenström

gabriel.stenstrom@sr.se

019/19 20 35