جاسوسی در میان پناهندگان

بین بیست تا سی کشوردر میان پناهندگان مقیم سوئد جاسوسی می کنند. این خبر به نقل از پلیس امنیتی سوئد، سپو، در صفحه اول روزنامه داگنز نی هتر امروزآمده  است.  در تابستان گذشته یک فرد شصت و یک ساله که تابعیت سوئدی دارد، به اتهام جاسوسی  از یک اقلیت چینی موسوم به اوییگور، برای دولت چین، در سوئد دستگیر شد. پس از آن بلافاصله یک دیپلمات چینی اخراج شد. فرد شصت و یک ساله جاسوسی برای دولت چین را انکار می کند اما در عین حال اقرار می کند که طی مدت یک سال و نیم، یک نماینده دولت چین را ملاقات می کرده است.

از سال ۱۹۹۵ در حدود ده دیپلمات خارجی پس ازآنکه از سوی دولت  به عنوان عنصر نامطلوب به دلیل فعالیت اطلاعاتی غیر مجاز اعلام گردیدند، از سوئد اخراج شدند. این گونه فعالیت های غیر مجاز اغلب علیه پناهندگان صورت گرفته است. بر اساس سپو پلیس امنیتی سوئد یکی از این موارد، جاسوسی برای دولت جمهوری اسلامی بود.

روزنامه داگنز نی هتر شیوه های مختلف جاسوسی در سوئد را تصویر کرده و توضیح داده است. در این مورد گفتگویی داریم با مهرداد درویش پور جامعه شناس وفعال سیاسی  در استکهلم