Hårda tider för småföretagen

Framtidstro trots hårda tider

Många småföretag i länet har det mycket tungt just nu. Men trots de hårda tiderna finns det en optimism inför framtiden. Det visar den så kallade Småföretagarbarometern som presenterats idag.