Söndag 15 november

De senaste åren har en intensiv debatt rasat kring samiska kvarlevor på muséer och institutioner i Sverige. I stort sett alla samiska kvarlevor är från personer man inte känner till namnen på.
Men det finns undantag - i en lagerlokal vid ett industriområde i Lund förvaras kvarlevorna av lappflickan Maria som lämnade Lycksele lappmark på 1800-talet.

Utblick Sápmi tar på söndag med er på en resa i Marias spår - resledare är en man som brinner för detta människoöde.

Utblick Sápmi, söndag 15/11, 15.30 i P2 riks och P6 över Stockholm.
Producent: Jörgen Heikki