Spår vållar strid i Vaggeryd

Frågan om Vaggeryds kommun ska vara med och betala miljoner för ett spår vid Torsvik i Jönköpings kommun fortsätter vålla strid.

Socialdemokraternas oppositionsråd Berry Lilja, kritiserar kommunalrådet moderaten Bengt Dahlqvist, för att när han undertecknade ett avtal på fem miljoner kronor och då gick han händelserna i förväg och hade inte befogenheten att skriva under menar Lilja.

Det handlar om det bolag som ägs gemensamt av de båda kommunerna Vaggeryd (äger 10 %) och Jönköping (äger 90 %) - Log Point South Sweden AB - som ska utveckla området som ligger på gränsen mellan de båda kommunerna till ett transport och logistikcentrum. Ett utbyggt Torsvik ska byta namn till Log Point South Sweden.

De två socialdemokraterna ville i kommunstyrelsen på tisdagen att det så kallade medfinansieringsintyget skulle dras tillbaks, det vill säga att inte godkänna kommunalrådet Bengt Dahlqvists underskrift.

Istället beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott, med siffrorna 3-2, på förslag av kristdemokraten Stefan Ottosson, att informera Jönköpings kommun så snart som möjligt om att de fem miljonerna inte ska användas under 2010 utan först när kombiterminalen byggs, eftersom de inte finns med i Vaggeryds kommuns budget för nästa år.

Villkoren för de fem miljonerna ska skrivas ned och tas som beslut i kommunstyrelsen i slutet av november.

I kommunstyrelsen i Vaggeryd i slutet av november tas det formella poltitska beslutet om de fem miljonerna.

Karin Malmsten
karin.malmsten@sr.se