تمایل برای داشتن فرزندان بیشتر با وجود بحران مالی

بر اساس پژوهشی از سوی دفتر آمار سوئد، تمایل برای داشتن فرزند در میان جوانان بزرگسال بسیار بالاست. اکثریت هفت هزار مرد و زن بیست تا چهل ساله ای که به پرسشنامه ها در این پژوهش پاسخ داده اند، تمایل به داشتن دو فرزند دارند. این چهارمین بار از سال ۱۹۸۰ است که دفتر مرکزی آمار چنین پزوهشی را انجام می دهد. به نظر می آید که بحران مالی سال های اخیر و بیکاری روزافزون تاثیر چندانی در تمایل برای داشتن فرزند و یا فرزندان بیشتر نزد مردم سوئد نداشته است. در این مورد گفتگویی داریم با یکی از جوانان ایرانی مقیم سوئد، علی موسویان. این گفتگو را می توانید در فایل صوتی زیر بشنوید.