Dopningsbeslagen har fördubblats

Det är framför allt tullens beslag av så kallad ren substans som ökat dramatiskt det senaste året.

– Det är en skrämmande ökning därför att det visar ju på att problemet kanske antaligen är större än vad vi har trott, säger Lars Hansson som är tullens narkotikaexpert.

Mycket av den narkotika som tas vid Sveriges gränser, som till exempel heroin och metamfetamin, är avsedd för den norska marknaden. Så är det inte med dopningspreparaten.

– Vi vet ju att det mesta vi beslagtar i tullen är avsett för den svenska marknaden. Det tyder på att ett omfattande missbruk av dopningsmedel i Sverige.

Den rena substansen tillverkas i Kina och Indonesien och tullen har hittills i år beslagtagit över 13 kilo ren substans, vilket motsvarar 2,6 miljoner tabletter anabola steroider. Att tullen tagit så mycket ren substans tyder på att det finns dopningsfabriker i Sverige.

Enligt Tullverket är det lika lönsamt att sälja dopningsmedel som att sälja narkotika, men straffen är betydligt lägre. Däremot krävs det mer för att tillverka dopningsmedel.

– Det här här hormonpreparat och det är mer komplicerat än att framställa till exempel amfetamin. Det krävs mer kunskap och andra kemikalier.

Vad säger det om de här nätverken?

– I Sverige har de kunskapen om hur man ska tillverka det här i tablettform, men man har inte kunskapen om hur man tillverkar den rena substansen.

Under de senaste tio åren har tullens och polisens beslag av dopningspreparat ökat markant och tullen beslagtar också vanliga kända läkemedel till exempel astmamedicinen Clenbuterol, som använda av både kroppsbyggare och vissa uppfödare av biffkor.

– De som missbrukar de här preparaten har ingen aning om vad de stoppar i sig. Ungefär 40-60 procent är förfalskade eller avviker ifrån originalet på annat sätt. Sedan vet man ju inte vilken koncentration det är på de här preparaten.

Jens Ericson, Ekot i Malmö
jens.ericson@sr.se