Hårda tider för mjölkbönderna

Det ekonomiska läget för mjölkbönderna i länet är rekordsvårt. Därför kallade Länsstyrelsen i Värmland i början av veckan till ett möte där representanter från bland annat Jordbruksdepartementet, Föreningen Sveriges Mjölkbönder och LRF deltog. Syftet var att rädda mjölkbönder från att gå under till följd av krisen.

– Läget är historiskt besvärligt, säger Torben Ericson, avdelningschef för Natur & Näring på länsstyrelsen.

– Priserna har sjunkit kraftigt och man jämför med hur läget var 2007 - 2008, då hade vi precis omvända värden med höga världsmarknadspriser beroende på en kraftig efterfrågan från till exempel Kina och ett lägre utbud från vissa länder. 

Svårast att få ekonomin att gå ihop har de mjölkbönder som gjorde nyinvesteringar precis innan krisen förra hösten. Fast prognoser visar att botten är nådd nu och världsmarknadspriserna har vänt upp igen sedan fem månader tillbaka.

– Än har inte den enskilde producenten känt av att botten är nådd. På världsmarknaden har priserna redan vänt upp, men för den enskilde producenten så kommer kanske priserna på mjölk att vända upp under nästa år. Men i den vanliga vardagen idag så har mjölkbonden det tungt och kommer så att ha det än ett tag, säger Torben Ericson.

På länsstyrelsen är de oroliga att verksamheten för mjölkbönder i Värmland kommer att gå under, i väntan på att det ska vända, om inget görs från politiskt håll.

– Risken finns att man ser pessimistiskt på framtiden och att man tappar sugen. Men då var ju budskapet vid mötet från flera aktörer att man ska veta att man jobbar i en framtidsbransch och att om ekonomin tillåter ska man hänga i och hålla ut.

Länsstyrelsen i Värmland vill se speciellt stöd till de mjölkbönder som har gjort stora nyinvesteringar innan krisen, för deras verksamheter kommer att behövas när väl efterfrågan ökar igen.