Östersund

Sommarhagen blir utan pengar

Stiftelsen Wilhelm Peterson - Berger mister inkomsterna för verksamheten vid Sommarhagen.

Nu har både Landstingsstyrelsen och Östersunds kommun sagt nej till att ge årliga bidrag till stiftelsen Wilhelm Peterson - Berger för verksamheten vid Sommarhagen, kompositörens bostad. Stiftelsen hade ansökt om totalt en halv miljon kronor per år.

Hittills har stiftelsen fått cirka 450.000 kronor per år i stimpengar, men efter 2012 upphör de inkomsterna eftersom det då är sjuttio år sen Peterson-Berger dog och musiken blir fri.

Nu menar både landstinget och Östersunds kommun att man ska föra en dialog med stiftelsen för att se vilka förutsättningar det finns för fortsatt drift av Sommarhagen i framtiden.